MAVE snímače Nymburk s.r.o.

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Příklad zapojení

Příklad zapojení doplňování zásobní nádrže s ochranou 3F čerpadla (1x MAVE 2-S2 (DIN), 1x MAVE 2-HH3)

Příklad zapojení snímačů MAVE 2-S2 (DIN) a MAVE 2-HH3 při použití pro automatické doplňování zásobní nádrže z vrtu/studně s ochranou třífázového čerpadla proti chodu bez vody.

Příklad zapojení doplňování zásobní nádrže s ochranou 3F čerpadla (1x MAVE 2-S2 (DIN), 1x MAVE 2-HH3)

Popis funkce zapojení:

Na snímači MAVE 2-S2 (DIN) u nádrže nastavte přepínač do polohy D (dopouštění).

V zásobní nádrži se umístí sondy do výšky dle požadavku na zapínání (spodní sonda, hladina H1) a vypínání (horní sonda, hladina H2) dopouštění nádrže. Je-li v zásobní nádrži dostatek vody (více než je hladina H2) je relé ve snímači MAVE 2-S2 (DIN) u nádrže v klidovém stavu (propojené svorky 6-7) a čerpadlo ve vrtu/studni je odpojené (nedopouští). Jakmile klesne hladina v nádrži pod hladinu H1 sepne se relé ve snímači MAVE 2-S2 (DIN) u nádrže (propojí se svorky 5-6), sepne se stykač ve snímači MAVE 2-HH3 a spustí se čerpadlo ve vrtu/studni (dopouštění nádrže). Nádrž se dopouští až do doby, kdy vystoupá hladina v nádrži zpět k hladině H2, případně je nedostatek vody ve vrtu/studni (hladina klesne pod spodní sondu, ochrana čerpadla proti chodu bez vody). V případě, kdy je při zapojení snímačů nedostatek vody v zásobní nádrži (pod hladinou H2), spustí se ihned čerpadlo a dopouštění. Po dostoupení hladiny k hladině H2 se čerpadlo odpojí a zapojení funguje dle výše uvedeného popisu.

Hladiny:
hladina H1 - zapnutí dopouštění nádrže čerpadlem (spodní sonda)
hladina H2 - vypnutí dopouštění nádrže čerpadlem (horní sonda)

Zapojení ponorných sond:

Ochrana čerpadla (použití ve vrtu):
- Ponorná sonda PSV-2 do vrtu dvojitá (diference hladin max. 5 m)
(svorka 1 - modrá, svorka 2 - žlutozelená/šedá, svorka 3 - hnědá/černá)
- Ponorná sonda PSV-1 do vrtu jednoduchá (2x)
(svorky 1-2 horní sonda, svorky 3-4 spodní sonda)

Ochrana čerpadla (použití v kopané studni):
- Ponorná sonda PS-3 (diference hladin 5 cm)
(svorka 1 - modrá, svorka 2 - žlutozelená/šedá, svorka 3 - hnědá/černá)
- Ponorná sonda PS-2 (2x)
(svorky 1-2 horní sonda, svorky 3-4 spodní sonda)

Zásobní nádrž:
- Ponorná sonda PS-2 (2x) nebo Ponorná sonda PSK-2 do kalů (2 elektrody) (2x)
(svorky 1-2 horní sonda pro hladinu H2, svorky 3-4 spodní sonda pro hladinu H1)
- Ponorná sonda PSK-1 do kalů (1 elektroda) (3x)
(svorka 1 - horní sonda pro hladinu H2, svorka 3 - spodní sonda pro hladinu H1, svorka 2 - společná vodivostní sonda)