MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Nová funkce snímačů MAVE 2-S1 (DIN) a MAVE 2-S2 (DIN)

Snímače hladiny MAVE 2-S1 (DIN) a MAVE 2-S2 (DIN) byly doplněny o dvoupolohový mini přepínač, který umožňuje otáčet funkci výstupního relé. Toto řešení najde uplatnění zejména při aplikacích dopouštění nádrží z vodovodního řadu.

Snímač hladiny MAVE 2-S1 (DIN)

Snímač hladiny MAVE 2-S1 byl doplněn o dvoupolohový přepínač, který umožňuje otáčet funkci výstupního relé. Poloha V je původní funkcí snímače.

Upozornění: Kontakty (5, 6, 7) výstupního přepínacího relé jsou beznapěťové. Při zapojení snímače do okruhu ovládání je tak nutné na kontakty relé přivést napětí (např. propojením svorek 6 a 8).

Příklad zapojení snímače MAVE 2-S1

Stav výstupního přepínacího relé dle polohy přepínače D-V:

Přepínač v poloze V:
- sonda nezaplavená- spojeny svorky 6-7
- sonda zaplavená - spojeny svorky 5-6
Přepínač v poloze D:
- sonda nezaplavená - spojeny svorky 5-6
- sonda zaplavená - spojeny svorky 6-7

Popis činnosti snímače:

Minimální havarijní hladina (přepínač v poloze V)
V počátečním stavu je snímací sonda zaplavená, relé snímače sepnuté (propojené svorky 5-6) a svítí červená signalizační LED dioda. Jakmile hladina klesne pod úroveň snímací sondy odpadne výstupní relé snímače a na jeho svorkách je indikován minimalní havarijní stav hladiny (propojením svorek 6-7). Zároveň zhasne červená LED dioda.

Maximální havarijní hladina (přepínač v poloze D)
V počátečním stavu je snímací sonda nezaplavená, relé snímače sepnuté (propojené svorky 5-6) a svítí červená signalizační LED dioda. Jakmile hladine stoupne na úroveň snímací sondy odpadne výstupní relé snímače a na jeho svorkách je indikován maximální havarijní stav hladiny (propojením svorek 6-7). Zároveň zhasne červená LED dioda.

Snímač hladiny MAVE 2-S2 (DIN)

Snímač hladiny MAVE 2-S2 byl doplněn o dvoupolohový přepínač, který umožňuje otáčet funkci výstupního relé. Poloha V (VYČERPÁVÁNÍ, přepínač vpravo) je původní funkcí snímače, poloha D (DOPOUŠTĚNÍ, přepínač vlevo) slouží při použití snímače k automatickému dopouštění nádrží.

Výhoda nové funkce – přepínače: Oproti původní variantě snímače při výpadku napájení nebo poruše snímače výstupní relé odpadne do klidového stavu. Při dopouštění nádrže (např. z vodovodního řadu) se tak v těchto případech dopouštění přeruší.

Příklad zapojení snímače MAVE 2-S2

Popis funkce zapojení:

Přepínač v poloze V (VYČERPÁVÁNÍ)
Při zapnutí snímače zůstane relé v klidovém stavu (propojené svorky 6-7). Při dostoupení hladiny k horní sondě se relé ve snímači přitáhne (propojí se svorky 5-6) a spustí se vyčerpávání čerpadlem až do doby, než dojde k poklesu hladiny pod spodní sondu. Jakmile hladina klesne pod spodní sondu relé ve snímači odpadne (rozpojí se svorky 5-6) a vypne se vyčerpávání. K opětovnému spuštění vyčerpávání dojde v momentu kdy hladina zpět vystoupá k horní sondě.

Přepínač v poloze D (DOPOUŠTĚNÍ)
Při zapnutí snímače (hladina v úrovni mezi horní a spodní sondou) se relé ve snímači přitáhne (propojí se svorky 5-6) a spustí se dopouštění čerpadlem do nádrže. Dopouští se až do doby, kdy se hladina dopustí na úroveň horní sondy. Poté relé ve snímači odpadne (rozpojí se svorky 5-6) a vypne se dopouštění. K opětovnému spuštění dopouštění dojde v momentu kdy hladina opět poklesne pod spodní sondu. V případě výpadku napájení snímače relé zůstává v klidovém stavu a nedopouští se do nádrže.

Máte dotaz?

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme telefonicky či e-mailem, viz sekce Kontakt.