MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Časté dotazy

Níže jsme pro Vás připravili odpovědi na nejčastější dotazy k výrobkům MAVE. Pro jejich zobrazení stačí rozkliknout příslušnou otázku.

Jak zapojit snímač MAVE 2-HH2 (starší typ s 8 A relé) pro ovládání čerpadel s výkonem nad 800 W?

Při použití snímače MAVE 2-HH2 (starší typ s 8 A výstupním relé) pro snímání hladiny s ovládáním čerpadla, které má trvalý příkon větší než 800 W, je vhodné ke spínání čerpadla použít přidané instalační relé. Příklad zapojení najdete na přiloženém schématu.

Parametry instalačního relé:

Ovládácí napětí: 230 V AC
Jmenovitý pracovní proud / napětí: min. 16 A / 250 V AC
Řazení kontaktů: 1 zapínací
Příklady vhodných instalačních relé: Moeller (Eaton) Z-R230/S (do 20 A), OEZ PR-116 (do 16 A)

K automatickému ovládání čerpadel s trvalým příkonem větším než 800 W je možné použít i snímač hladiny MAVE 2-HH3, který již obsahuje stykač s max. zatížením 4kVA, nebo nový typ snímače MAVE 2-HH2 s 16 A výstupním relé (pro jednofázová čerpadla do 1500 W trvalého příkonu).

Příklad zapojení snímače MAVE 2-HH2 s přidaným instalačním relé

Jak zapojit ponorné sondy PSK-1 do kalů (s 1 elektrodou) při použití snímačů MAVE 2?

Ponorné sondy do kalů se používají pro snímání hladiny vodivých kapalin (kalů, odpadních vod), které mohou svojí konzistencí vytvářet vodivá spojení mezi elektrodami, v jímkách a nádržích. Jednoelektrodová sonda PSK-1 je určena k použití v hustých odpadech.

Pří použití pro automatické ovládání čerpadla (vyčerpávání nebo dočerpávání) se použije snímač MAVE 2-S2 (případně MAVE 2-HH2 nebo MAVE 2-HH3) a 3 ks ponorných sond PSK-1 do kalů (1 elektroda). Jestliže je potřeba navíc hlídat ještě jednu havarijní hladinu (maximalní) použije se snímač MAVE 2-S3 a 4 ks ponorných sond PSK-1 do kalů (1 elektroda).

Sondy se pomocí vázacích pásek upevní na libovolný držák, příčemž nejníže se umístí společná elektroda. Nad ní se umístí sonda pro indikaci spodní hladiny (při vyčerpávání vypíná čerpadlo). Horní sonda (při vyčerpávání zapíná čerpadlo) se umístí do požadované výšky pro snímání. V případě snímače MAVE 2-S3 se nad ní ještě instaluje sonda pro indikaci havarijní (maximální) hladiny. Čísla příslušných svorek snímačů pro zapojení sond naleznete na přiloženém schématu.

Zapojení ponorných sond do kalů (1 elektroda) pro snímače MAVE 2

Nenašli jste odpověď?

Veškeré další dotazy Vám rádi zodpovíme telefonicky či e-mailem, viz sekce Kontakt.