MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Příklad zapojení

Příklad zapojení doplňování zásobní nádrže čerpadlem z vrtu a z vodovodního řadu (2x MAVE 2-S2 DIN)

Příklad zapojení 2 snímačů MAVE 2-S2 DIN při použití pro automatické doplňování zásobní nádrže ze dvou zdrojů (vrt/studna + vodovodní řad).

Příklad zapojení doplňování zásobní nádrže čerpadlem z vrtu a z vodovodního řadu (2x MAVE 2-S2 DIN)

Popis funkce zapojení:

Upozornění: Maximální proudové zatížení kontaktů relé snímače MAVE 2-S2 DIN je 5 A. Při použití čerpadel s větším rozběhovým proudem je nutné do zapojení k čerpadlu přidat stykač nebo instalační relé.

V příkladu zapojení je použit elektromagnetický ventil, který je bez napětí uzavřený.

Na obou snímačích MAVE 2-S2 DIN nastavte přepínač do polohy D (dopouštění).

V zásobní nádrži se umístí sondy do výšky dle požadavku na zapínání (spodní sonda, hladina H1) a vypínání (horní sonda, hladina H2) dopouštění nádrže z vodovodního řadu a požadavku na zapínání (spodní sonda, hladina H3) a vypínání (horní sonda, hladina H4) dopouštění nádrže z vrtu/studny. Je-li v zásobní nádrži dostatek vody (více než je hladina H4) jsou obě relé ve snímačích v klidovém stavu (propojené svorky 6-7) a čerpadlo ve vrtu/studni je odpojené a elektromagnetický ventil uzavřený (nedopouští se). Jakmile klesne hladina v nádrži pod hladinu H3 sepne se relé ve snímači MAVE 2-S2 DIN nalevo v příkladu zapojení (propojí se svorky 5-6) a spustí se čerpadlo, které zahájí dopouštění nádrže. Nádrž se dopouští až do doby, kdy vystoupá hladina v nádrži zpět k hladině H4. V případě že by hladina v nádrži klesla pod hladinu H1, sepne se i relé ve snímači MAVE 2-S2 DIN napravo v příkladu zapojení (propojí se svorky 5-6) a otevře se elektromagnetický ventil, který spustí dopouštění nádrže z vodovodního řadu. Z něho se dopouští až do doby, kdy hladina v nádrži vystoupá zpět k hladině H2. V případě, kdy je při zapojení snímačů nedostatek vody v zásobní nádrži (pod hladinou H4, případně pod hladinou H2), spustí se ihned čerpadlo (případně se i otevře elektromagnetický ventil) a zahájí se dopouštění. Po dostoupení hladiny k hladině H4 (případně hladině H2) se čerpadlo odpojí (případně zavře elektromagnetický ventil) a zapojení funguje dle výše uvedeného popisu.

Hladiny:
hladina H4 - vypnutí doplňování zásobní nádrže čerpadlem
hladina H3 - zapnutí doplňování zásobní nádrže čerpadlem
hladina H2 - vypnutí doplňování zásobní nádrže z vodovodního řadu (přes elektromagnetický ventil)
hladina H1 - zapnutí doplňování zásobní nádrže z vodovodního řadu (přes elektromagnetický ventil)

Zapojení ponorných sond:

Zásobní nádrž:
- Ponorná sonda PS-2 (4x) nebo Ponorná sonda do kalů PSK-2 (2 elektrody) (4x)
(svorky 1-2 horní sondy pro hladinu H4 doplňování vrt/studna i hladinu H2 doplňování vodovodní řad, svorky 3-4 spodní sondy pro hladinu H3 doplňování vrt/studna i hladinu H1 doplňování vodovodní řad)
- Ponorná sonda PSK-1 do kalů (1 elektroda) (5x)
(snímač pro doplňování vrt/studna vlevo: svorka 1 - sonda pro hladinu H4, svorka 3 - sonda pro hladinu H3; snímač pro doplňování vodovodní řad vpravo: svorka 1 - pro hladinu H2, svorka 3 - pro hladinu H1, svorka 2 - společná vodivostní sonda; nutné propojit vzájemně svorky č. 2 obou snímačů)