MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Ponorná sonda PSK-2 do kalů, 2 elektrody

Ponorná sonda PSK-2 do kalů, 2 elektrodyPoužití:

Snímání hladiny kapalin obsahující drobné nečistoty (kaly).

Dvouelektrodová sonda je určena k použití v upravených odpadních kapalinách (zásobní nádrže).

Popis:

Sondu lze připevnit vázacími páskami k libovolnému držáku.

Cena (bez DPH):

od 490,- Kč

Ponorné vodivostní sondy se dodávají jako celek s již zalitým kabelem požadované délky (násobky 5 m, viz Technické údaje). Při objednání je nutné uvádět typ sondy a požadovanou délku kabelu.

Přehled všech vyráběných délek ponorných vodivostních sond a ceny sond včetně kabelu příslušné délky naleznete v Ceníku ponorných sond.

Technické údaje

Max. provozní teplota: 60° C (krátkodobě)
Materiál elektrod: nerez ocel AISI 316L
Materiál obalu: TABOREN
Rozměry sondy: 65x125x100 mm

Délky kabelu sondy: 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m, 90 m, 100 m
Typ kabelu: dvoužilový flexibilní 2x0,5 mm2
Průměr kabelu s izolací: 5 mm

Výrobek je chráněn průmyslovým vzorem.

Rozměrový nákres:

Rozměrový nákres Ponorná sonda PSK-2 do kalů, 2 elektrody

Ponorná sonda PSK-2 do kalů, 2 elektrody