MAVE snímače Nymburk s.r.o.

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Ponorná sonda PSV-1 do vrtu jednoduchá

Ponorná sonda PSV-1 do vrtu jednoducháPoužití:

Snímání jedné hladiny ve vrtech od průměru 80 mm.

Popis:

Ponorná sonda PSV-1 se vyrábí s kabelem atestovaným do pitné vody. Sonda se připevní vázacími páskami na potrubí ve vrtu.

Cena (bez DPH):

od 480,- Kč

Ponorné vodivostní sondy se dodávají jako celek s již zalitým kabelem požadované délky (násobky 5 m, viz Technické údaje). Při objednání je nutné uvádět typ sondy a požadovanou délku kabelu.

Přehled všech vyráběných délek ponorných vodivostních sond a ceny sond včetně kabelu příslušné délky naleznete v Ceníku ponorných sond.

Technické údaje

Max. provozní teplota: 60° C (krátkodobě)
Materiál elektrod: nerez ocel AISI 316L
Materiál obalu: TABOREN
Rozměry sondy: 29x54x105 mm

Délky kabelu sondy: 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m, 90 m, 100 m
Typ kabelu: dvoužilový flexibilní 2x0,5 mm2 atestovaný do pitné vody
Průměr kabelu s izolací: 5 mm

Výrobek je chráněn průmyslovým vzorem.

Ponorná sonda včetně kabelu splňuje požadavky na výrobky pro přímý a trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Rozměrový nákres:

Rozměrový nákres Ponorná sonda PSV-1 do vrtu jednoduchá

Ponorná sonda PSV-1 do vrtu jednoduchá