MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Snímač hladiny MAVE 3-D

Snímač hladiny MAVE 3-DPoužití:

Udržování provozní hladiny kapaliny v rozmezí 40-50 mm.

Popis:

Snímače MAVE 3-D se vyrábějí pro průměry trubice stavoznaků do 22 mm (označení 20) nebo do 32 mm (označení 30). Maximální teplota snímané kapaliny ve stavoznaku je 90 °C (snímače pro zvýšenou teplotu média až do 115 °C mají označení T).

Snímače se připevní vázacími pásky na trubici stavoznaku v místě požadovaného snímání hladiny.

Vyráběné varianty a ceny:

  • Snímač hladiny MAVE 3-D 20 (2800,- Kč bez DPH)
  • Snímač hladiny MAVE 3-D 20 T (2850,- Kč bez DPH)
  • Snímač hladiny MAVE 3-D 30 (2800,- Kč bez DPH)
  • Snímač hladiny MAVE 3-D 30 T (2850,- Kč bez DPH)

Technické údaje

Napájecí napětí: 230V AC
Příkon: 3VA
Výstup: přepínací kontakt relé
Zatížení kontaktu: NN/2A
Signalizace: LED diodami

Rozměry: 130x90x42 mm
Hmotnost: 0,4 kg
Délka připojovacího kabelu: 2 m
Materiál obalu: TABOREN PC59C40
Krytí: IP 43

Montážní návod, popis činnosti a schéma zapojení

Snímání minimální hladiny

Pro snímání minimální hladiny použijeme snímače typu MAVE 3-M. Při provozu je relé ve snímači odpadlé, sepnuty kontakty 5-3. Při poklesu snímané hladiny ve stavoznaku (např. provozní porucha topného systému) relé přitáhne, sepnou kontakty 5-2 (zároveň se rozsvítí spodní LED dioda). Čidlo na minimální hladině má zpravidla větší počet ovládaných okruhů (odstavení stanice, zapnutí houkačky). Tyto okruhy ovládáme přes pomocné relé se zapojí mezi svorky 1 a 2, svorka 5 je zapojena na napájecí napětí.

Schéma zapojení MAVE 3

Snímání maximální hladiny

Pro snímání maximální hladiny použijeme snímače typu MAVE 3-M. Při provozu je relé ve snímači přitaženo (svítí spodní LED dioda). Při dostoupení hladiny ve stavoznaku do úrovně snímané maximální hladiny, relé ve snímači odpadne, sepne kontakty 5-3. Pomocné relé se zapojí mezi svorky 1 a 3, svorka 5 je zapojena na napájecí napětí.

Schéma zapojení MAVE 3

Automatické dopouštění nádrže

Jestliže postačuje udržovat dopouštěnou hladinu v rozmezí 40-50 mm postačí použít jeden snímač MAVE 3-D zapojený dle schéma pro minimální hladinu (obr. č.1). Přes výkonové relé je ovládáno automatické dopouštění. Potenciometrem se nastaví vypínací hladina proti šipce na víčku snímače.

V případě potřeby dopouštění ve větším rozsahu (3 cm a více) použijeme dva snímače typu MAVE 3-M zapojené podle schéma pro dopouštění (obr. č.3).

V provozu je pouze spodní snímač. Pokud spodní snímač zaregistruje ztrátu vody, přitáhne relé umístěné ve snímači, pomocné relé spustí dopouštění. Současně se přivede napájecí napětí do horního snímače. Protože horní snímač neregistruje přítomnost hladiny ve stavoznaku, relé ve snímači přitáhne a napětím přes kontakt 2 podrží pomocné relé do doby, než voda ve stavoznaku dostoupí k hornímu snímači. Horní snímač zaregistruje přítomnost hladiny vody, relé ve snímači odpadne a přeruší dopouštění. Přerušením napájecího napětí pro horní snímač je v provozu pouze spodní snímač.

Schéma zapojení MAVE 3

Automatické vyčerpávání nádrže

Jestliže postačuje vyčerpávat v rozmezí 40-50 mm, postačí použít jeden snímač MAVE 3-D zapojený dle schéma pro maximální hladinu (obr. č.2). Přes relé je ovládáno automatické vyčerpávání. Potenciometrem se nastaví zapínací hladina proti šipce na víčku snímače.

V případě potřeby vyčerpávání ve větším rozsahu (13 cm a více) použijeme dva snímače typu MAVE 3-M zapojené podle schéma pro vyčerpávání (obr. č. 4).

V provozu je pouze horní snímač. Pokud horní snímač zaregistruje přítomnost hladiny vody, odpadne vnitřní relé a přes pomocné relé spustí vyčerpávání. Současně přes kontakt pomocného relé přivede napájecí napětí do spodního snímače. Jelikož je u spodního snímače ve stavoznaku přítomna voda, zůstane relé ve spodním snímači v klidovém stavu a napětím přes kontakt 3 podrží výkonové relé do doby, než voda ve stavoznaku poklesne ke spodnímu snímači. Pak relé ve spodním snímači přitáhne, přeruší napájení výkonového relé a ukončí vyčerpávání. V provozu zůstane pouze horní snímač.

Schéma zapojení MAVE 3

Při použití snímačů pro doplňování nebo vyčerpávání v zapojení podle obrázku č. 3 a č. 4 je nutno nejdříve provést seřízení snímačů každého zvlášť a teprve potom zapojit dle příslušného schématu.

Montáž

Vývody 1 a 4 se připojují na napájecí napětí 230V. Vývody 2,3,5 jsou výstupy relé ze snímače. Zatížitelnost kontaktů relé je 2A. Při potřebě spínání větších proudů je nutno použít přechodové relé.

Snímač hladiny typu M nebo D se připevní na stavoznak nádoby v místě snímání pomocí dvou kusů umělohmotných pásků, které jsou součástí dodávky.

POZOR - nutno dodržet upevnění snímače vždy kabelem dolů - podmínka montáže. Při montáži je nutno postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození stavoznaku.

Každý snímač je pro účely montáže vybaven pětižilovým přívodním kabelem o délce 2 m, připojitelným do krabice (např. ACIDUR). Vývody jsou označeny proužky 1,2,3,4 a 5. Vlastní kabel připojení je ve snímači upevněn příchytkou a proto nemusí být pevně přichycen na dalších příchytkách.

Zapojíme vývody kabelu dle přiložených schémat a zkontrolujeme správné zapojení. Při nesprávném zapojení může dojít k poškození kontaktů relé. Po provedené kontrole zapneme napájecí napětí. Zkontrolujeme funkci generátoru (svítí horní zelená LED dioda). Pomocí potenciometru nastavíme místo snímání hladiny proti šipce na víčku snímače. Po nastavení hřídel potenciometru zafixujeme (např. kapkou barvy). Spodní červená (žlutá) LED dioda signalizuje stav relé. Svítí, když je relé přitaženo využívá se při nastavování.

Dokumenty ke stažení