MAVE snímače Nymburk s.r.o.

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Snímač hladiny MAVE 2-S4 DIN

Snímač hladiny MAVE 2-S4 DINPoužití:

Snímač nahrazuje funkce čtyř samostatných snímačů MAVE 2-S1. Limitní snímání čtyř nezávislých havarijních hladin (min/max).

Popis:

Pro připojení čtyř vodivostních sond MAVE.

Možnost nastavení vstupní citlivosti snímání pro aplikace, kde se používá upravená voda.

Snímače hladiny MAVE 2-S4 DIN se vyrábějí v provedení pro montáž do rozvaděče na DIN lištu 35 mm.

Cena (bez DPH):

3110,- Kč

Technické údaje

Napájecí napětí: 230 V AC
Příkon: 3 W
Výstup: 4x přepínací kontakt relé
Zatížení kontaktů relé: 250 V / 5 A
Napětí / proud na sondě: 12 V AC / 0,6 mA
Vstupní citlivost: 5-100 kOhm
Signalizace: LED diodami

Rozměry: 105x90x58 mm (6M)
Hmotnost: 0,4 kg
Materiál obalu: plast
Krytí: IP20

Rozměrový nákres:

Rozměrový nákres Snímač hladiny MAVE 2-S4 DIN

Snímač hladiny MAVE 2-S4 DIN

Montážní návod, popis činnosti a schéma zapojení

Montážní návod:

Snímač umístěte do rozvaděče na DIN lištu 35 mm. Nikdy nevrtejte nové upevňovací otvory do obalu snímače (dojde k porušení krytí IP a tím i ztrátě záruky).

Vývody kabelů vodivostních sond zapojte na svorky 1-8 (viz schéma). Napájení 230 V AC zapojte na svorky 23, 24 (L, N).

Po připojení snímače můžete seřídit práh spínání trimry. Citlivost spínání lze nastavit v rozmezí odporu kapaliny 5-100 kOhm.

Popis činnosti:

Snímač nahrazuje funkce čtyř samostatných snímačů MAVE 2-S1. Pro každý obsahuje izolované přepínací kontakt relé na výstupu a možnost nastavení vstupní citlivosti snímání. Slouží pro limitní snímání čtyř nezávislých havarijních hladin (minimální nebo maximální).

Minimální havarijní hladina
V počátečním stavu je snímací sonda zaplavená, příslušné relé snímače sepnuté (pro zaplavenou sondu S1 propojené svorky 10-11, sondu S2 svorky 13-14, sondu S3 svorky 16-17, sondu S4 svorky 19-20) a svítí signalizační červená LED dioda. Jakmile hladina klesne pod úroveň snímací sondy, odpadne příslušné výstupní relé snímače a na jeho svorkách je indikován minimální havarijní stav hladiny (u sondy S1 propojením svorek 11-12, sondy S2 svorek 14-15, sondy S3 svorek 17-18, sondy S4 svorek 20-21). Zároveň zhasne červená LED dioda.

Maximální havarijní hladina
V počátečním stavu je snímací sonda nezaplavená, příslušné relé snímače je v klidovém stavu (u sondy S1 propojené svorky 11-12, sondy S2 svorky 14-15, sondy S3 svorky 17-18, sondy S4 svorky 20-21) a červená signalizační LED dioda nesvítí. Jakmile hladine stoupne na úroveň snímací sondy, sepne příslušné výstupní relé snímače a na jeho svorkách je indikován maximální havarijní stav hladiny (pro zaplavenou sondu S1 propojením svorek 10-11, sondu S2 svorek 13-14, sondu S3 svorek 16-17, sondu S4 svorek 19-20) a rozsvítí se červená LED dioda.

Schéma zapojení:

V případě použití jednoelektrodových vodivostních sond (např. ponorné sondy PSK-1 do kalů, tlakové vodivostní sondy TVS) je svorkové zapojení následující:
svorka č. 1 - sonda S1; svorka č. 3 - sonda S2; svorka č. 5 - sonda S3; svorka č. 7 - sonda S4; svorka č. 8 - společná vodivostní sonda (reference)

Schéma zapojení MAVE 2-S4 DIN

Upozornění:

Kontakty (10, 11, 12), (13, 14, 15), (16, 17, 18) a (19, 20, 21) výstupních přepínacích relé jsou beznapěťové. Při zapojení snímače do okruhu ovládání je tak nutné na kontakty relé přivést napětí (např. propojením svorek 11 a 23, 14 a 23, 17 a 23, 20 a 23).