MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Snímač hladiny MAVE 2-S3

Snímač hladiny MAVE 2-S3Použití:

Snímač kombinuje funkce snímačů MAVE 2-S1 (limitní snímání havarijní hladiny - max/min) a MAVE 2-S2 (vyčerpávání nebo dopouštění, diference snímání je určena vzdáleností sond).

Popis:

Pro připojení tří vodivostních sond MAVE nebo současné připojení jedné vodivostní sondy MAVE a dvojité vodivostní sondy MAVE (PS-3, PSV-2).

Možnost nastavení vstupní citlivosti snímání pro aplikace, kde se používá upravená voda.

Snímače hladiny MAVE 2-S3 se vyrábějí v provedení pro vnější montáž nebo pro montáž do rozvaděče na DIN lištu 35 mm (označení DIN).

Vyráběné varianty a ceny:

  • Snímač hladiny MAVE 2-S3 (1730,- Kč bez DPH)
  • Snímač hladiny MAVE 2-S3 DIN (1740,- Kč bez DPH)

Technické údaje

Napájecí napětí: 230 V AC
Příkon: 3 W
Výstup: 2x přepínací kontakt relé
Zatížení kontaktů relé: 250 V / 5 A
Napětí / proud na sondě: 12 V AC / 0,6 mA
Vstupní citlivost: 5-100 kOhm
Signalizace: LED diodami
Materiál obalu: plast

MAVE 2-S3
Rozměry S3: 160x120x79 mm
Hmotnost S3: 0,6 kg
Krytí S3: IP55
Vývodky: 4x PG9, 1x PG13,5

MAVE 2-S3 DIN
Rozměry S3 DIN: 71x90x58 mm (4M)
Hmotnost S3 DIN: 0,3 kg
Krytí S3 DIN: IP20

Rozměrový nákres:

Rozměrový nákres Snímač hladiny MAVE 2-S3

Snímač hladiny MAVE 2-S3

Rozměrový nákres Snímač hladiny MAVE 2-S3 DIN

Snímač hladiny MAVE 2-S3 DIN

Montážní návod, popis činnosti a schéma zapojení

Montážní návod:

Snímač připevněte na pevnou podložku, případně u varianty DIN umístěte do rozvaděče na DIN lištu 35 mm. Nikdy nevrtejte nové upevňovací otvory do obalu snímače (dojde k porušení krytí IP a tím i ztrátě záruky).

Vývody kabelů vodivostních sond zapojte na svorky 1-6 (viz schéma). Napájení 230 V AC zapojte na svorky 13, 14 (L, N).

Po připojení snímače můžete seřídit práh spínání trimry. Citlivost spínání lze nastavit v rozmezí odporu kapaliny 5-100 kOhm. Po kompletním zapojení a seřízení utáhněte kabelové průchodky a zajistěte utěsnění snímače proti možnému průniku vlhkosti do obalu.

Popis činnosti:

Snímač kombinuje funkce snímačů MAVE 2-S1 a MAVE 2-S2. Slouží pro limitní snímání havarijní hladiny (maximální nebo minimální) a současně pro ovládání vyčerpávání nebo dopouštění. Funkce snímače lze výhodně využít např. u kotlů, kde snímač ovládá dopouštění a současně hlídá minimální hladinu nebo např. nádrže kondenzátu, kde snímač ovládá vyčerpávání a hlídání maximální hladiny. Při použití ponorných sond je možné snímačem ovládat spínání čerpadla a současně hlídat zaplavení.

Vyčerpávání nádrže
Při zapnutí snímače zůstane relé v klidovém stavu (propojené svorky 8-9). Při dostoupení hladiny k horní sondě S2 relé ve snímači přitáhne (propojí se svorky 7-8), rozsvítí se žlutá LED dioda a spustí se vyčerpávání až do doby, než dojde k poklesu hladiny pod spodní sondu S3. Jakmile hladina klesne pod spodní sondu S3 relé ve snímači odpadne (rozpojí se svorky 7-8) a vypne se vyčerpávání. K opětovnému spuštění vyčerpávání dojde v momentu, kdy hladina zpět vystoupá na úroveň horní sondy S2.

Dopouštění nádrže
Při zapnutí snímače (hladina v nádrži je pod úrovní horní sondy S2) zůstane relé v klidovém stavu (propojené svorky 8-9), a spustí se dopouštění nádrže. Dopouští se až do doby, kdy se hladina dopustí na úroveň horní sondy S2. Poté relé ve snímači přitáhne (propojí se svorky 7-8), rozsvítí se žlutá LED dioda a vypne se dopouštění. K opětovnému spuštění dopouštění dojde v momentu, kdy hladina znovu poklesne pod spodní sondu S3.

Snímání havarijní hladiny (maximální/minimální hladina)
Stav výstupních přepínacích relé závisí na zaplavení příslušné snímací vodivostní sondy. Snímač MAVE 2-S3 je možné použít i pro limitní snímání 2 havarijních hladin (max/min) zároveň. V tomto případě se zapojí pouze sondy S1 a S2 (viz údaje v závorkách).
Sonda S1 nezaplavená - propojeny svorky 11-12 (Sonda S2 nezaplavená - propojeny svorky 8-9)
Sonda S1 zaplavená - propojeny svorky 10-11 (Sonda S2 zaplavená - propojeny svorky 7-8)

Schéma zapojení:

Sonda S1 se používá na hlídání havarijní hladiny (maximální nebo minimální). Sondy S2 a S3 se používají pro regulaci hladiny vyčerpáváním nebo dopouštěním.

Schéma zapojení MAVE 2-S3

Upozornění:

Kontakty (7, 8, 9) a (10, 11, 12) výstupních přepínacích relé jsou beznapěťové. Při zapojení snímače do okruhu ovládání je tak nutné na kontakty relé přivést napětí (např. propojením svorek 8 a 13, 11 a 13).

Svorkové zapojení ponorných sond s třížilovým kabelem (PS-3, PSV-2 do vrtů) pro vyčerpávání/dopouštění je dle barevného značení žil:

  • svorka č. 3 – modrá
  • svorka č. 4 – žlutozelená nebo šedá
  • svorka č. 5 – hnědá nebo černá
  • svorka č. 6 – nezapojena

Příklad zapojení snímače s ponornými sondami PSK-1 do kalů (1 elektroda) naleznete v sekci Časté dotazy.